PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Letní tábor H...

ve dnech 15. – 29. července 2017

Letní tábor se tentokrát bude konat nedaleko Čáslavi. Jeho tématem bude ...


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Letní tábor H... ve dnech 15. – 29. července 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: