PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – klub Týn's pořádá akci

Vědecké pokusy

dne 7. prosince 2017

Přijďte si vyzkoušet další sadu vědeckých pokusů. Některé se vám třeba pak podaří zopakovat i doma.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vědecké pokusy dne 7. prosince 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: