Výroční zpráva 2000

PS Omega, K Sadu 2/206, Praha 8
Vedoucí PS

Úvod

Milí čtenáři, připadla mi docela náročná povinnost. Představit Vám, co děti, které navštěvují naše akce, schůzky, tábory či víkendy, prožívají. Odpověď na tuto otázku může být velice jednoduchá - spoustu zajímavých zážitků, anebo velice složitá - to mi ale nebudou stačit slova. Protože se nepokládám za žádnou spisovatelku, je pro mě tento úkol dvojnásob obtížný.

Přenechávám proto část úkolu, vypravovat o nás, dětem - účastníkům našich akcí. Možná, že jejich vyjádření nepůsobí vždy uhlazeně, ale o to jsou upřímnější. Myslím, že jejich názory naši činnost lépe přiblíží a vy si o to snadněji vytvoříte vlastní pohled na naši skupinu.

Jitka Vejražková
vedoucí PeS
Oddíl Klíč

Schůzková činnost oddílu Klíč

Oddíl Klíč byl k zastižení ve své klubovně (Komunardů 10, Praha 7) každou středu a čtvrtek vždy od 16 do 18 hodin. Během roku se zde objevila celá řada mladších, a tak my, starší, jsme se museli víc snažit, abychom si udrželi alespoň drobný náskok v oddílové soutěži. Každý měsíc se při vyhodnocení pozná, jestli někdo schůzky moc nevynechává. Hned na začátku schůzky bývá nějaká zajímavá hra, a tak nám nezbývá, než přijít co nejvíce na čas. Možná i díky tomu se objevovalo na schůzkách tolik dětí.

(martin)
Oddíl Cestík

Schůzková činnost oddílu Cestík

Oddíl Cestík se scházel každé pondělí od 16 hodin v klubovně suterénu domu Kettnerova 2057. Věřte, že deset lidiček tady dokáže udělat docela živou atmosféru. Ani v tomto případě však činnost není jednostranná. Kromě různých společenských her si uděláme čas na nejrůznější výtvarné aktivity. Vše otevírají či uzavírají netradiční deskové hry jako je Abalone, Quixo atp.

(marcela)
Víkendovka

Víkendové akce

Oddílová činnost bez víkedových výprav by jistě nebyla úplná. Asi jen těžko bychom hledali způsob, jak si ověřit získané dovednosti, jak prokázat samostatnost a smysl pro týmové soužití.

Prodloužené víkendy poskytují prostor pro navštívení i vzdálenějších turistických zajímavostí a tuto možnost jsme si rozhodně nenechali ujít ani v loňském roce. Jako příklad můžeme jmenovat dvoudenní putování broumovskými stěnami s nočním bivakem. Oddíl Cestík již poněkolikáté navštívil město Jičín s festivalem Jičín město pohádky. Oddílu Klíč podařilo prohlédnout si oplátkou za brigádnickou výpomoc nelahozevský zámek (jak říká jeden ze členů oddílu ,,od sklepa až po věžičku s hodinami'') a mohli bychom jmenovat i řadu dalších. Celková délka víkendových pobytů (kdyby jeden navazoval na druhý) dosáhla 56 dnů (znásobíme-li toto číslo ještě množstvím účastníků, dojdeme k počtu 684).

Jarní tábor

Jarní tábor

Expedice ,,Sluníčko a přátelé'' žádá o povolení ke vstupu do chráněného území. Cíl expedice je chránit poznáním přírodu. Expedice začala 12. 2. 2000 a bude (doufáme) končit 19.2. 2000. Pokud nepřežijeme, pošlete zprávy na adresy: ...............

Martin Ch. r. č. 1123866 ..................
Tomáš S. r. č. 1204867 ..................
Martin H. r. č. 1018865 .................

Zodpovídám za expedici
    Ch.

To je úryvek žádosti, kterou jsme sepisovali v rámci jedné z her probíhajících během našeho jarního tábora na Kamenci v Orlických horách (12. - 19. 2. 2000, 15 účastníků). Každý den jsme si našli dost času na lyžování, bobování, nejrůznější hry na sněhu i v chalupě...

(tomáš)
Tábor Homér

Tábor Homér

Tento tábor (29. července - 12. srpna) byl lepší než ten minulý. Nejvíce mě zajímaly letní olympijské hry. Kolem starého Řecka a Odysseova putování se točilo snad všechno v táboře. Naši vedoucí našli prostor na neobvyklé hry v lese i softbal, na vycházky i na další věci. Protože se náš tábor nacházel nedaleko od města Frymburk, chodili jsme se i koupat na břeh Lipna.

Moc se mi líbíl i jednodenní výlet do Českého Krumlova, kde jsme si prohlédli historické barokní divadlo (ale škoda, že výlet nebyl dvoudenní).

Byli tam i kamarádi (29 dětí a 10 dospělých), s kterýma se moc nevídám. Byl to prostě dobrý tábor.

(tomáš)
Tábor Cestík

Tábor Cestík

Letní tábor oddílu Cestík se letos konal na Moravě v Domašově nad Bystřicí. Probíhal od 12. do 26. srpna 2000. Zúčastnilo se ho 30 dětí a 11 vedoucích.

Táborová hra spočívala v pátrání po ztracené planetě s pokladem a v hledání receptu na dort. Cestovali jsme po různých planetách, kde jsme získávali vesmírné ingredience, ze kterých jsme nakonec měli uvařit - upéct dort.

Na každé planetě jsme hráli různé hry nebo plnili úkoly. Kromě běžných a všeobecně známých her jako je vybíjená, či netradičních her (lacros) jsme hráli různé neznámé, vymyšlené přímo pro tento tábor. Také jsme se skoro každý den chodili koupat. Celých 14 dní, které jsme na táboře strávili, jsme měli nádherné počasí.

Tábor vyvrcholil závěrečným slavnostním táborákem, ze kterého si každý člen ,,Vesmírné výpravy číslo 22637'' kromě písniček, scének a her odnesl nějakou odměnu a diplom.

(marcela)
Tábor Homér

Tábor Lednice

Lednice se líbila všem účastníkům, co tady byli. Byl to výjimečný tábor, protože jsme bydleli a pracovali na zámku (23. - 30. 9. 2000, 22 osob). Navíc se v jeho okolí nachází řada zajímavých stavbiček. Mně se například líbilo na minaretu. Asi nejhezčí bylo, když v něm jeden z našich vedoucích - Drnkálek - zpíval a hrál na kytaru. Těšil jsem se také, že zde budu moci zametat ty dlouhé a točité schody. Schválně, komu z vás se to už podařilo?

Navíc starší kluci tu mohli pomáhat na statku u koní. Byl jsem jeden z nich. Moc se mi tam líbilo, a proto tam chci jet s kamarády zase o prázdninách v létě.

(david)
Dětský sněm

Sedmikvítek

Naše skupina tradičně pomáhá při zajištění divadelní a hudební přehlídky Sedmíkvítku. Letos se tato akce konala v KD Krakov v Praze 8 v době pololetních prázdnin (28. - 31. 1. 2000). Naše skupina měla za úkol zajistit vše potřebné k ocenění nejlepších účastníků.


Dětský sněm

Dětský sněm se koná v rámci Bambiriády (z naší PS se jej účastnili dva dětští senátoři), jednou za rok. Místo senátorů v něm zasedají děti, které zastupují některé dětské organizace z  Prahy i jiných měst. Týden před sněmem se koná sraz těchto dětí na jedné škole v Praze. Na této generálce se probírají nejrůznější otázky, které děti zajímají. Podle mého názoru je dětský sněm velmi užitečný, protože zde mohou říci své názory děti a ne jenom dospělí lidé.

(erik)
Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Na začátku školního roku 2000/2001 oddíl Cestík uspořádal v klubovně dny otevřených dveří. Byly to pondělky 9. a 16. října. Hráli jsme společenské hry jak známé (žravá dáma), tak i méně známé a netradiční (Abalone, Quixo). Akce měla relativně velký úspěch, podařilo se nám nadchnout pro činnost oddílu několik mladších dětí.

Své dveře do klubovny otvíral ve dnech 13., 14. a 21. září 2000 i oddíl Klíč. Akce, kterou navštívily asi tři desítky dětí, opět pomohla oživit činnost oddílu.

Zdravověda

Vzdělávací akce

Na víkendovou akci v Lomnici nad Popelkou (10. - 12. 11. 2000) se vydalo 12 lidí (někteří ještě skoro děti, jiní dospělí lidé s konkrétními představami). Po příjezdu jsem měl pocit, že se jedná o žert či hrůzostrašný sen. Opravdu jsem si do pátečního večera neuvědomoval, kolik právní zodpovědnosti člověk má, když se pustí s dětmi na výlet. Do úvodu byla připravena informace o právním minimu a hry, díky kterým mohli členové akce lépe poznat svoje ,,já''. V sobotu jsme absolvovali přednášku o první pomoci (zdravověda pak probíhala až do neděle). Na část sobotního odpoledne jsme se šli odreagovat na čerstvý vzduch, kde se konala ,,akční'' hra, po které byli všichni pořádně unavení.

V neděli před odjezdem účastníci obdrželi testy a psychotesty, ve kterých se dozvěděli, jak na tom vlastně jsou. Akce byla velice poučná, někomu přinesla více, někomu méně nových informací.

(dan)

Detektivka

Oddíl Cestík uspořádal ve dnech 14. - 15. 11. 2000 (8 účastníků) velkou detektivní hru - Honbu mafiánů po Praze. Do úvodu se děti - detektivové - dozvěděly jen pár kusých informací o mafiánských spojkách a postupným sbíráním vzkazů a luštěním šifer se dostávaly v mafiánské organizaci stále výše a výše. Hra vyvrcholila překažením atentátu na dánského korunního prince, zatčením šéfmafiána a jeho následným útěkem.

Děti při pátrání poznaly mnoho zajímavých míst v Praze, pobavily se a procvičily své kombinační schopnosti.

(jirka)
Nelahozeves

Tiskoviny

Pro dobrou informovanost členů i rodičů vydáváme již několik let polopravidelnou tiskovinu Modrotisk - kalendář našich nabídkových akcí. Pomáhá nám i při propagaci naší činnosti. Dále neopomínáme připravovat na naše akce originální diplomky či další upomínkové tisky.


Opravy v klubovnách

To, že máme vlastní klubovnu, znamená, že se o ni musíme starat. V loňském roce se nám podařilo kompletně vymalovat klubovnu oddílu Cestík. Spolu s malováním jsme se pustili do celé řady dalších oprav. Na stropě jsme instalovali nové, výkonnější osvětlení, ke dveřím klubovny jsme položili novou podlahovou krytinu. Zeď kolem věšáku jsme navíc otapetovali, aby se nám nešpinily kabáty. Je jasné, že nás pak čekala spousta úklidu, nikdo však práce nelitoval, protože nás těšil pocit, že to všechno děláme pro sebe.

(marcela)
Členstvo

Členská základna

K 31. 12. 2000 bylo na naší PS registrováno celkem 63 členů. Zajímavým způsobem se vyvíjela jejich věková skladba. Objevuje se početná skupina členů, kteří v brzké době dosáhnou 15 let. Na tento jev musela naše PS reagovat. Proběhla samostatná akce pro tuto věkovou kategorii, zaměřená na přípravu budoucích instruktorů a vedoucích. Plánujeme také otevření našich oddílů pro mladší děti.

do 9 let  8 tj. 13 %
9 - 12 let  14 tj. 22 %
12 - 15 let  21 tj. 33 %
15 - 18 let  4 tj. 6 %
18 - 26 let  14 tj. 22 %
26 a více let  2 tj. 3 %
Republikové setkání Pionýra

Vedení PS

Vedení PS v roce 2000 pracovalo ve čtyřčlenném složení.

Jitka Vejražková - vedoucí PS
Martin Voráček - hospodář PS
Marcela Pokorná - vedoucí oddílu Cestík
Jiří Tomčala - vedoucí oddílu Klíč, člen ORP


Poskytnutá podpora a dary

Naše činnost je programově připravována tak, aby byla dostupná pro děti z co nejširších sociální vrstev obyvatelstva. Cena víkendové akce se pohybuje v rozmezí 150 - 200 Kč. Za letní tábory zaplatili účastníci 1950 Kč, resp. 2090 Kč, příspěvek na jarní tábor činil 1200 Kč.

Víkendovka

Je logické, že takovou cenovou politiku bychom si nemohli dovolit bez štědré podpory našich donátorů. Drtivou většinu prostředků získáváme ze dvou hlavních zdrojů. Prvním z nich je Magistrát hlavního města Prahy a druhým je Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy. Obě instituce nám poskytují prostředky na základě programů podpory dětí a mládeže, kde se spolu s ostatními sdruženími dětí a mládeže účastníme grantového řízení (a to buď přímo my, nebo prostřednictvím vyšších organizačních stupňů sdružení Pionýr).
Neinvestiční dotační prostředky poskytnuté MŠMT
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
v tis.
Nájmy kluboven 5,7
Zájmové akce (víkendové, jednodenní) 14,4
Akce vzdělávacího charakteru 2,2
Tábory 44,4
Materiálně technické zabezpečení 3,4
Celkem 70,1
Neinvestiční dotační prostředky poskytnuté MHMP
(Magistrát hl. města Prahy)
v tis.
Nájmy kluboven 22,4
Akce a tábory 51,6
Rekonstrukce prostor 5,0
Celkem 79,0

Horolezení
U totemu

Přehled hospodaření

Příjmy v tis. 
Členské příspěvky 7,4 2%
Úroky z běžného účtu 0,1 0%
Přijaté dotace MŠMT - neinvestiční 70,1 20%
Přijaté dotace MHMP - neinvestiční 79,0 22%
Přijaté dotace investiční 0,0 0%
Účastnické poplatky 152,7 43%
Příspěvky na činnost 42,0 13%
Celkem 351,3  
Výdaje  
Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MŠMT 70,1 19%
Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MHMP 79.0 22%
Výdaje investičních dotačních prostředků 0,0 0%
Odvod členských příspěvků 5,0 1%
Akce a tábory 203,9 56%
Nákup a údržba materiálu 0,7 0%
Nájmy prostor 3,5 1%
Vzdělávání 1,0 0%
Administrativní a provozní 2,8 1%
Mzdy 0,0 0%
Ostatní 0,5 0%
Celkem 366,5  
Pyramida
 

Závěr

Výroční zpráva byla schválena dne 5. ledna 2001 výročním kolektivem Pionýrské skupiny Omega - K Sadu 2/206, 182 00 Praha 8 - IČO 66 00 11 02.