Výroční zpráva 2001

PS Omega, K Sadu 2/206, Praha 8
Vedoucí PS

Úvodní slovo

Milí přátelé,
těší mě, že se chcete dozvědět o naší činnosti více informací právě prostřednictvím výroční zprávy. Rok 2001 byl pro naši pionýrskou skupinu rokem novinek. Nové oddíly, nové typy akcí, noví členové a konečně i nové prostory. Následující stránky se vám budou snažit alespoň trochu přiblížit to, co se za celý rok událo. Doufám, že pro naše členy to znamenalo spoustu nových zážitků, dobrodružství, aktivit, při kterých se nedá ,,sedět za pecí''.

Spousta nových - v pravdě pionýrských cest nás však ještě čeká. To až s námi budou poprvé tábořit hosté z Velké Británie (angličtí Woodcrafteři), či až si budeme upravovat novou klubovnu... Budu však ráda, když se vám alespoň na chvilinku podaří přijít podívat se na vlastní oči, jestli nám to opravdu jde.

Nikola Utěšená
Výroba razítek

Oddílová činnost

Klubovna v ulici Komunardů (Praha 7) byla po celý rok útočištěm oddílu Klíč, který se zde scházel na svých pravidelných středečních a čtvrtečních schůzkách. Počet pravidelných návštěvníků oddílu dosáhl během roku téměř čtyřicítky. V druhé polovině roku klubovna umožnila činnost ještě družině Severka, která by v budoucnu měla vytvořit jádro nového oddílu.

Na schůzkách hrajeme různé hry. Někdy je to kvíz nebo třeba něco rychlého na koberci. Jednou měsíčně si zahrajeme Osadníky. Když je v zimě velký mráz, uvaříme si k tomu i čaj.

Tomáš P., 10 let

V oddílu Cestík se během roku scházelo v klubovně v ulici Kettnerova (Praha 5) asi 15 dětí. Na zajištění jejich činnosti se podíleli tři dospělí. Od září se oddíl dělil o klubovnu s oddílem Lišáci, který zde nově vznikl.

V prosinci jsme rozdávali radost a dárečky v podobě Mikulášů, čertů a andělů na sídlišti, kde máme klubovnu.

Katka
V lese
Adršpašsko-teplické skály

Víkendové akce

Tři oddíly, registrované na PS, připravily celkem 21 víkendových akcí (během víkendů, prodloužených víkendů a v době podzimních prázdnin). Nabídku návštívit turisticky či kulturně zajímavá místa využilo 235 účastníků do 18 let a 33 účastníků do 26 let. Náklady na jeden pobytový den na akci se pohybují kolem 150 Kč.

Naštívená místa:
Roztoky u Prahy, Sopotnice, Roudnice nad Labem, Slaný, Prachovské skály, Kamencové jezero, Aš, Mnichovo Hradiště, Adršpašsko-teplické skály, Třebechovický betlém aj.

Jedna z nejlepších víkendovek byla ve Světlé nad Sázavou. Bohužel byla jen pro starší lidi. Vařili jsme si tu úplně sami. Nejlépe vařila Sabča a taky trošku Janča. Největší při způsobilo pečené kuře a smažený sýr. A hádejte kdo vyhrál...

Janča G., 14 let

V Sopotnici se mi moc líbilo. Zaujala mě hlavně cesta k chalupě. Vede sice pěkně dlouho do kopce, ale tam nahoře to vůbec není špatné.

Martin K., 10 let
Víkendovka
Letní tábor Holmes

Táborové akce

Dobu jarních prázdnin jsme tentokrát strávili v Kořenově (17. - 24. února, 25 účastníků). Díky postupně se zlešujícím sněhovým podmínkám mohl být program na motivy knihy Čaroděj ze země Oz doplněn i celou řadou typicky zimních aktivit.

Na jarním táboře jsme lyžovali nebo sáňkovali. Já jsem se sice nenaučila lyžovat - dvakrát jsem spadla z vleku, ale to nevadí. Hráli jsme tam spoustu her, nejvíc mě bavily ty na sněhu.

Kristýna D., 13 let

Během letních prázdnin proběhly celkem tři tábory. Táborový maratón odstartoval stálý stanový tábor Holmes (14. - 28. července, Hoštejn). Detektivní příběhy (Modrá Karbunkule, Tři studenti, Škola v Priory, Musgraveský rituál apod.) luštilo celkem 40 táborníků. Hned dalšího dne se odjíždělo na akci. Na pozvání anglické organizace Woodraft-folk mohlo šest dětí a dva vedoucí strávit zajímavý táborový pobyt ve Walesby (29. července - 14. srpna). Závěr prázdnin jsme věnovali chodecko-lezecké akci Expedice Pravčická brána. Oblast Labských pískovců nedaleko Děčína zmapovalo celkem 18 účastníků. Věřte nebo ne - šest členů naší PS absolvovalo všechny tři tábory za sebou.

Londýn (Expedice Britanica)
Hřiště není/jako silnice

Otevřené akce

  • Akce Hřiště není/jako silnice se v tomto roce konala poprvé. Děti se při ní proměnily v auta a z obyčejného hřiště Sedmikráska se na jeden den (8. květen) stalo hřiště dopravní.
  • Dny otevřených dveří patří k tradičním akcím, kdy představujeme naši činnost. V tomto roce proběhly v obou klubovnách v celkem 7 dnech. Ve spolupráci se základní školou Tusarova ul. jsme ještě připravili dvě Odpoledne deskových her.
  • Kuličkiáda je akce, ve které se - jak jinak - hrají především kuličky. Tu naši, na sídlišti Luka, navštívily téměř tři desítky dětí a dokonce se na nás přijela podívat i místní televize.
Vedoucí

Systém přípravy

Naši vedoucí a instruktoři si pravidelně zvyšují a doplňují svoje kvalifikační předpoklady. Pravidelných proškolení se účastnili vedoucí PS, hospodář PS. Jeden vedoucí oddílu získal kvalifikaci hlavního vedoucího tábora, jeden vedoucí absolvoval doškolení zdravotníků zotavovacích akcí. Mezi účastníky mezinárodní dílny vedoucích se objevilo i šest našich členů.

Klubovna

Opravy v klubovnách

Nejnápadnější úpravou klubovny v Praze 7 jsou nové bezpečnostní dveře. Ty budou chránit naše soukromí především v době, kdy nemůžeme být v klubovně. Ke zvýšení užitnosti obývaného prostoru přispěly i nové kliky, které nahradily poškozené okenní a dveřní kování.

Klubovně v Praze 5 nejvíce prospěl nový vysavač, díky kterému bude možné daleko snadněji udržovat podlahové krytiny od prachu.

Pošta

Informační systém, propagace

Kromě pravidelně vydávaných letáků (jarního a pozimního Modrotisku) a příležitostných letáků (Hřiště není/jako silnice, dny otevřených dveří, Odpoledne deskových her) do naší propagace letošního roku významným způsobem promluvil Internet. Díky němu se mohou nejen naši členové dozvědět vše potřebné o plánovaných akcích. Náš elektronický zpravodaj - mailová konference - dokáže zajistit, že všichni dostanou včas přihlášky na všechny akce.

Ještě se mi nepodařilo přinést si přihlášku na nějakou akci až domů, vždycky ji nechám někde v autobuse, nebo tramvaji. Ještě, že si ji můžu doma znovu vytisknout.

Radek O., 15 let
Odpoledne deskových her
ZOO

Členská základna

V roce 2001 dosáhl stav členů registrovaných naší pionýrskou skupinou rekordního počtu. K 31. prosinci to bylo celkem 73 osob. Již v průběhu května byl překonán počet členů z konce loňského roku, a to nás největší nárůst ještě čekal. Od záři nově vznikl oddíl Lišáci. Během roku začala vyvíjet svoji činnost družina Severka, která nabízí aktivity pro neorganizovanou mládež mladšího školního věku. Od nového roku spektrum naší nabídky ještě doplní sportovní klub.

Víkendovka

Věkové složení členů

do 9 let 10 14 %
9 - 12 let 17 23 %
12 - 15 let 24 33 %
15 - 18 let 5 7 %
18 - 26 let 14 19 %
26 a více let 3 4 %
Celkem 73
Víkendovka (na oběd máme kuře)

Finanční podpora

Na naši činnost přispívá prostřednictvím svých programů podpory a ochrany dětí a mládeže ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hlavního města Prahy.

Dotační prostředky ministerstva školství poskytované prostřednictvím České rady Pionýra:
Nájem klubovny v Praze 5 4 600,20
Vybavení kluboven 3 490,00
Materiálně - technické zabezpečení 8 758,00
Zájmové akce (jednodenní, vícedenní) 34 529,40
Jarní tábor 17 164,00
Doprava na mezinárodní tábor 10 096,00
Celkem 78 637,00

Hřiště není/jako silnice
Víkendovka

Dotační prostředky Magistrátu hlavního města Prahy poskytované prostřednictvím Pražské rady Pionýra:
Provozní náklady klubovny v Praze 5 2 488,90
Nájem a provozní náklady klubovny v Praze 7 30 000,00
Akce v letním období 40 000,00
Akce v zimním období 2001/02 22 133,00
Otevřená akce Hřiště není/jako silnice 2 000,00
Rekonstrukce a drobné opravy klubovny v Praze 7 15 000,00
Celkem 111 621,90

Víkendovka

Hospodaření

Příjmy v tis. v procentech
Členské příspěvky 9,7 2 %
Úroky z běžného účtu 0,2 0 %
Přijaté dotace MŠMT - neinvestiční 78,6 19 %
Přijaté dotace MHMP - neinvestiční 111,3 26 %
Přijaté dotace investiční 0,0 0 %
Účastnické poplatky 167,3 39 %
Příspěvky na činnost 58,6 14 %
Celkem 425,7
Luštění kvízu
Víkendovka
Výdaje v tis. v procentech
Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MŠMT 78,6 19 %
Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MHMP 111,3 26 %
Výdaje investičních dotačních prostředků 0,0 0 %
Odvod členských příspěvků 9,2 2 %
Akce a tábory 217,5 52 %
Nákup a údržba materiálu 0,1 0 %
Nájmy prostor 0 0 %
Vzdělávání 1,0 0 %
Administrativní a provozní 2,9 1 %
Mzdy 0,0 0 %
Ostatní 0,9 0 %
Celkem 421,5
Jarní tábor
Víkendovka
Stav majetku k 31. 12. 2001 v tis.
Stav pokladny 0,7
Stav na účtech 35,0
Další finanční majetek (akcie, ceniny apod.) 0
Závazky 61,5
Pohledávky 33,2
Finanční majetek celkem 7,7
Pozemky 0
Nemovitý majetek 0
Movitý investiční majetek 0
DHM 229,0
Stav majetku celkem 236,6


Poděkování partnerům

V tomto roce nám při realizaci otevřené akce Hřiště není/jako silnice pomohla firma Mountfield. Díky odměnám, které věnovala výhercům soutěží, si mohly děti odnést nejen příjemné zážitky, ale i hodnotné ceny. Děkujeme za jejich ochotu a spolupráci.

Výroční zpráva byla schválena Radou PS dne 13. 1. 2002.