PS Omega, Praha 7, Tusarova 15
IČ 66 00 11 02Výroční zpráva 2002


Úvod

O roce 2002 se říkalo, že to bude rok změn. V našem případě se tato předpověď vyplnila. Hned v úvodu roku jsme se stěhovali do nových prostor. Ty jsme pak dlouho upravovali, než z nich mohla být útulná klubovna. Začal pracovat nový oddíl -- Lišáci. Nově se u nás objevily i dva kluby, které rozšířily nabídku zejména pro děti, které o pravidelných návštěvách schůzek příliš neuvažovaly. Velkou změnu doznal i letní tábor, na kterém jsme poprvé v naší existenci mohli přivítat mezinárodní hosty. Poprvé jsme si zkusili žít na táboře dvojjazyčně, poprvé jsme měli možnost poznat naše zahraniční přátele osobně.

Jestli bylo vše zcela úspěšné, ukáže až čas. O tom, jak se tento rok jevil našim členům, se můžete dočíst z naší výroční zprávy.

Nikola Utěšená

Vznik a účel

PS Omega vznikla v roce 1996. Tou dobou se vedoucí dvou oddílů rozhodli vytvořit samostatnou organizační jednotku sdružení Pionýr. Prvním velkým úkolem bylo vyřešení prostorových podmínek pro naši činnost. Hledání a úprava vhodných prostor nám zabrala téměř tři další roky. V současné době se snažíme připravovat takové aktivity pro děti a mládež, které by byly co možná nejzajímavější. Snažíme se přitom, aby všechny akce byly pro děti finančně dostupné. Díky podpoře (MŠMT a MHMP) se děti mohou účastnit našich akcí buď zcela zdarma (schůzky oddílů a klubů), či za dostupný poplatek (víkendová akce cca 200 Kč, jarní tábor 1 300 Kč, letní tábor 2 800 Kč).

Jiří Tomčala

Oddíl Klíč

Oddíl Klíč se schází pravidelně každou středu a čtvrtek vždy ve čtyři odpoledne v klubovně (v Tusarově ulici č. 15). Naučíme se zde hrát spoustu zajímavých her. Užijeme si hodně legrace s kamarády. Procvičíme si postřeh a vědomosti v zábavných kvízech. V létě chodíme na hřiště a hrajeme sportovní hry.

Oddíl Klíč v roce 2002 registroval 35 členů.

Dominik

Oddíl Cestík

Oddíl Cestík se scházel na svých pondělních schůzkách. Jeho náplní byly převážně deskové hry. Díky časové zaneprázdněnosti svých vedoucích však bohužel v druhé polovině roku vyvíjel činnost pouze příležitostně. V následujícím roce bychom rádi jeho činnost zachovali alespoň ve formě volnočasového klubu. V oddíle pracovalo v tomto roce 9 dětí.

Marcela

Oddíl Lišáci

Schůzky oddílu Lišáci mohly děti navštěvovat v klubovně v ulici Kettnerova každou středu. Programu, jehož základ tvořily hlavně deskové hry, společenské hry a výtvarné činnosti, využívalo 10 dětí. Kromě schůzek oddíl připravil také mnoho výprav a prázdninových akcí. Jedna z nich se konala dokonce i v Beskydech.

Katka

Klub Severka

Volnočasový klub Severka, jehož návštěvníky byly převážně děti z 1. -- 4. tříd, se scházel pravidelně každé pondělí od 15 do 17 hodin. Asi desítka dětí se mohla během roku seznámit s deskovými hrami, zajímavými výtvarnými aktivitami, nebo si zasportovat na hřišti. Protože klub navštěvuje pravidelně stejný okruh dětí, promění se v příštím roce na oddíl.

Jirka

Klub Fit

Když jsme v lednu ,,na zkoušku'' otevřeli volnočasový sportovní klub, netušili jsme, že si tak brzy získá své pravidelné příznivce. Do tělocvičny na ZŠ Tusarova si chodí každé pondělí od 18. hodiny zasportovat kolem 25 dětí. Hraje se tu fotbal, basketbal, floorbal, vybíjená... Klub navštěvují jak členové naší skupiny, tak řada dětí neorganizovaných. Mnozí z nich se dokonce rozhodli, že se s námi vydají na některou z oddílových výprav.

Nika


Hřiště není/jako silnice

Dne 8. května uspořádal oddíl Klíč a klub Severka již druhý ročník hry určené veřejnosti pod názvem Hřiště není/jako silnice. Cílem celé akce je seznámit děti přitažlivou formou s problematikou silničního provozu. Při hře se účastníci převlečou za auta a projíždí trasu podle dopravních značek. Cestou při tom plní různé dopravní kvízy. Letos byla akce zaměřena především na znalosti cyklistů. Hřiště Sedmikráska, kde se akce konala, přivítalo toho dne asi 60 dětí, které si odnesly drobné i větší odměny.

Jirka

Odpoledne deskových her

Naše PS se dne 21. října podílela na akci Odpoledne deskových her, kterou pořádala Základní škola Tusarova ul. v rámci projektu 10x Sedmička. Neznámé a netradiční hry přilákaly řadu zájemců, kterým akce nabídla další smysluplnou možnost využití volného času. Deskové hry si přišlo zahrát více než 80 dětí pěti základních škol Prahy 7.

Tom

Víkendové akce

Většinou jedeme vlakem na nějaké zajímavé místo -- např. Moravský kras, nebo někam, kde máme střechu nad hlavou. Pokud není špatné počasí, chodíme na výlety, kde vidíme zříceniny, skály či jeskyně. Hrajeme také různé hry, stolní i venku. Hlavně hrajeme takové, na které není v Praze dost času ani místa.

V roce 2002 bylo uspořádáno 24 akcí (jednodenních, víkedových i delších), kterých se zúčastnilo celkem 202 dětí.

DominikJarní tábor Tanvald

Na jarním táboře v Tanvaldu jsme hráli celotáborovou hru, kterou vymyslela Muška -- chodili jsme po plánku města a plnili různé úkoly. Venku jsme ze sněhu stavěli sněhuláky v podobě Sněhurky nebo sněžné sovy Hedviky.

Denisa

Jarní tábor Kořenov

Jarní prázdniny se opět vydařily. Jako každý rok. Bydleli jsme v chatě Zvonice v Kořenově. Na blízké sjezdovce jsme lyžovali, a když jsme neměli chuť lyžovat, šli jsme s menšími dětmi stavět iglú nebo hrát hry ve sněhu (jarní tábor bývá většinou v únoru, kdy je sněhu nejvíce). Večer byl vždy nabitý spoustou her. Jak deskových, tak třeba divadelních -- každý den jedna skupinka předvedla některou z českých pohádek. Letošní jarní prázdniny byly opravdu báječné a myslím, že si je všichni užili na 100 %.

Užít si jarních prázdnin v Kořenově mohlo celkem 27 dětí.

Sabina

Putovní tábor

Počasí letošního putovního tábora se moc nevyvedlo. Díky tomu jsme toho moc nenachodili. Přesto bylo co k vidění. Nejvíc se mi líbilo na zámku v Lednici. V jeho okolí se navíc nachází celá řada drobných stavbiček, které přímo vyzývají k návštěvě.

Letního putování využilo celkem 10 dětí.

Janča

Návštěva Woodcrafterů

V létě k nám do Čech přijela skupina deseti anglických kamarádů ze Sheffieldu. Společně jsme navštívili Terezínskou pevnost, kde byl bohužel jen anglický výklad. Druhý den jsme si prohlédli Prahu a šli jsme do Židovského muzea. Poté jsme společně odjeli na tábor Horymír.

Na letním táboře strávilo své prázdniny 41 dětí a deset hostů ze zahraničí.
Letní tábor Horymír

Na tábor Horymír (20. 7. -- 3. 8. 2002, 41 českých a 10 anglických účastníků) jsme jeli společně s Woodcraftery. Tématem tohoto tábora byly české pověsti. Během čtrnácti dní jsme poznali několik českých pověstí, které doplňovala různá divadla -- o Libuši, o praotci Čechovi aj. Přestože se to zpočátku zdálo neuvěřitelné, všichni naši angličtí přátelé se účastnili programu jako my, a to se musela pravidla všech her vysvětlovat dvakrát. Když jsme se s nimi loučili, bylo nám všem moc smutno. Snad se zase s nimi někdy uvidíme.

Podzimní prázdniny

O podzimních prázdninách jsme byli v Moravském krasu. Navštívili jsme tam všechny čtyři přístupné jeskyně: Balcarku, Kateřinskou, Sloupsko-Šošůvské a samozřejmě i Punkevní.Kdo činnost zajišťuje

Nikola Utěšená vedoucí PS, vedoucí klubu Fit
Kateřina Jelínková hospodář PS
Martin Voráček revizor PS
Marcela Pokorná pokladník PS, vedoucí oddílu Cestík
Jiří Tomčala člen rady KOP, vedoucí oddílu Klíč
Jiří Benc člen rady KOP, vedoucí klubu Severka
Kateřina Karbusická vedoucí oddílu Lišáci

Významným způsobem pomáhají činnost oddílů a klubů zajišťovat i členové mladší 18 let, instruktoři: Milena Antušková, Václava Antušková, Aleš Barkman, Jan Borovec, Sabina Dohnalová, Jana Gondová, Jaromír Kaska, Miroslav Kaufman, Jan Papež, Radek Okrajek, David Svoboda, Tomáš Svoboda, Marie Voslářová.

Zejména při víkendových a táborových akcích jsou našimi neocenitelnými pomocníky dobrovolníci z řad dospělých: Lenka Blažková, Alice Dubová, Jan Hauser, Pavlína Janoušková, Lenka Jeřábková, Petr Juris, Michal Menšík, Jiří Vejražka, Jitka Vejražková.Příprava vedoucích

Vedoucí a instruktoři si pravidelně zvyšují svoji kvalifikaci. Dva vedoucí v roce 2002 získali kvalifikaci hlavního vedoucího zotavovací akce, jeden pak kvalifikaci člena rady. Jedna z vedoucích si obnovila kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí. Od letošního roku se jeden z vedoucích kvalifikoval také jako lyžařský instruktor. V listopadu se navíc pět vedoucích a dva instruktoři zúčastnili nadstavbového kursu systému přípravy -- Mezinárodní dílny vedoucích, který byl v tomto roce věnován výchově k toleranci.


Co se podařilo opravit v klubovně

Naše klubovna nebyla vůbec hezká, v některých místnostech to dokonce ani nebylo k vydržení (netopilo se tu, byla tu tma). Nevím, jak bychom to řešili v zimě, když se brzy stmívá. Naštěstí tu už světla jsou, taky se tu nechaly položit koberce a vymalovalo se. Máme také nový zvonek pro všechny návštěvníky. Právě teď se opravuje umývárna.

Martin S.

Členská základna

Počet členů v tomto roce nedosáhl k 31. 12. stejného čísla jako v loňském roce. Celkem nás bylo ,,jen'' 68, což je o pět registrovaných členů méně. Pokles je možná způsoben tím, že jsme rozšířili nabídku pro děti, které nejsou našimi členy. Členství totiž není podmínkou k tomu, aby děti mohly nabídky naší činnost využívat.


 počet
do 9 let 4
10 - 12 let 21
13 - 15 let 16
16 - 18 let 12
19 - 25 let 12
26 a více let 3
celkem 68

Poděkování za podporu

V roce 2002 na naši činnosti jako v uplynulých letech přispívalo svými programy podpory jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak Magistrát hlavního města Prahy. Díky oběma institucím je naše činnost dostupná nejširším vrstvám dětí. Rádi bychom však také poděkovali Optice Horus, která nám v tomto roce významným způsobem pomohla při financování oprav a úprav v naší nové klubovně v Tusarově 15, Praha 7.

Výsledek můžete porovnat s částí opravy v klubovně. v tis. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
nákup materiálně technického zabezpečení 8,8
opravy v klubovně 7,7
jednodenní a vícedenní akce 30,7
jarní tábor 17,0
mezinárodní aktivity 16,4
nájem a provozní náklady klubovny Komunardů 10, Praha 7 4,2
nájem a provozní náklady tělocvičny pro klub Fit 4,2
Magistrát hlavního města Prahy:
nájem a provozní náklady klubovny Kettnerova 2057, Praha 7 10,0
nájem a provozní náklady klubovny Tusarova 15, Praha 7 35,0
nájem a provozní náklady tělocvičny pro klub Fit 2,0
akce v letním obodobí roku 2002 45,0
akce v zimním období roku 2001/2002 20,0
akce Hřiště není/jako silníce 3,0
Optika Horus:
financování oprav v klubovně Tusarova 15, Praha 7 25,7
materiální podpora opravám v klubovně Tusarova 15, Pha 7 25,3

Poděkování však patří také základní škole Tusarova 21, Praha 7. Bez jejích prostor by se řada akcí vůbec nemohla uskutečnit.Hospodaření

Příjmy v tis. Kč v procent.
členské příspěvky 11,8 3 %
Dary 25,7 6 %
Úroky z běžného účtu 0,1 0 %
Přijaté dotace MŠMT - neinvestiční 49,3 12 %
Přijaté dotace MHMP - neinvestiční 122,5 29 %
Přijaté dotace investiční 0,0 0 %
Účastnické poplatky 147,3 35 %
Příspěvky na činnost 61,5 15 %
Celkem 418,6

Výdaje v tis. Kč v procent.
Výdaje neinvestičn. dotačních prostředků MŠMT 88,5 18 %
Výdaje neinvestičn. dotačních prostředků MHMP 122,5 26 %
Výdaje investičních dotačních prostředků 0,0 0 %
Výdaje prostředků získaných jako dary 25,7 6 %
Odvod členských příspěvků 9,8 2 %
Akce a tábory 216,8 46 %
Nákup a údržba materiálu 0,0 0 %
Nájmy prostor 2,8 1 %
Vzdělávání 0,6 0 %
Administrativní a provozní 2,3 1 %
Mzdy 0,0 0 %
Ostatní 0,3 0 %
Celkem 469,5

Stav majetku k 31. 12. 2002 v tis. Kč
Stav pokladny 0,7
Stav na účtech 1,7
Další finanční majetek (akcie, ceniny apod.) 0
Závazky 44,5
Pohledávky 56,7
Finanční majetek celkem 7,7
Pozemky 0
Nemovitý majetek 0
Movitý investiční majetek 0
DHM 229,0
Stav majetku celkem 236,6
Propagace

Rodičovská veřejnost, stejně jako členové, se dozvídá o našich aktivitách díky letákům, které distribuujeme v blízkých školách. Kromě příležitostných plakátků vydávají oddíly své půlroční kalendáře akcí. Veřejnost může naše aktivity sledovat také prostřednictvím internetu (na adrese http://www.prp.cz/omega).

Výroční zpráva schválena radou pionýrské skupiny dne 26. března 2003.