PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Vločková výprava

ve dnech 12. – 14. prosince 2008

Sraz v pátek 12.12. v 15.50 na Nádraží Holešovice u vhodu do nádražní haly (v severním vestibulu).

Návrat v neděli 14. 12. mezi 17 – 18 hodinou (upřesníme podle nového jídzního řádu)tamtéž.

Upozornění z organizačních důvodu je nutné, aby se účastnili přihlásili nejpozději v pondělí 8.12. do 21.00. Další informace vám rádi poskytneme po schůzkách každou středu po 17.30 v naší klubovně (Tusarova 15, Praha 7) či na tel: 731 220 753..

S sebou: spací pytel, spací podložku (spíme v DDM), ešus, lžíci, hrníček, nůž, dostatek oblečení a prádla, určitě plavky, věci osobní hygieny, dení, psací poteby, vhodnou turistickou obuv. Vše zabalte do batohu.

Cena akce: Pro členy PS Omega a pro ty, co s námi jedou porpvé 400 Kč, pro nečleny 400 Kč. (Akce se koná za podpory MHMP a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vločková výprava ve dnech 12. – 14. prosince 2008 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: