PS Omega

Oddíl Klíč

PS Omega na Facebooku

Rádi vás přivítáme (děti i rodiče) na našich schůzkách v klubovně Tusarova 7 v úterý od 14.00 do 15.30 hodin či oddílových výpravách ...

Nejbližší akce

20. října 2023: Palačinková párty (pro starší) – Akce pro vedoucí a instruktory našich ...
25. – 28. října 2023: Podzimní prázdniny

Zápisník

Školní rok 2023/2024

28. 8. 2023, 19:56Jirka Tom (vedoucí)

Přejeme všem školákům hodně úspěchů a pohody v novém školním roce. Samozřejmě že se také na všechny těšíme:-)

Pojďte s námi objevovat moderní deskové hry, zkoušet netradiční výtvarné činnosti, probádat přírodní zákonitosti i zázraky techniky, uvařit si jídlo nebo putovat po zajímavých místech naší vlasti.

Pionýr, PS Omega

Naše činnost není kroužkem. Vytváříme společenstvo dětí a mládeže, ve kterém se děti snažíme dlouhodobě rozvíjet, podporovat je ve spolupráci a umožnit jim prohlubovat jejich individuální zájmy. Na schůzkách, výpravách a táborech přispíváme k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít v souladu s přírodou a podporujeme touhu objevovat naše kulturní dědictví.
Díky nabídkovým výchovným projektům Pionýra (např. www.kliceni.cz) jsme úspěšní i při zapojování dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání do naší činnosti.


Schůzky v klubovně Tusarova 7, Praha (od 19. září)

Oddíl Klíč je určen dětem mladšího školního věku. Děti ze 2. – 3. třídy se mohou scházet v úterý od 14:00 do 15:30. Program je připraven zpravidla ve formě dobrodružné celoroční hry.

Družina Kappa je tu pro děti a mládež ze 4. – 6. třídy nebo prostě pro každého, kdo rád zažívá něco neobvyklého. Na přípravě programu se budou poddílet nejen vedouí a instruktorky, ale i sami účastníci. Mohou tak pro sebe i své kamarády připravit zajímavé aktivity. Klubovna a je tu pro ně ve středu od 16 do 18.00 hodin (strukturovaný program bude probíhat od 16.30 do 17.30).

Klub Týn´s je určen především náctiletým. Program si z velké části utvářejí sami příchozí, nejčastěji se hrají větší deskové a společenské hry... Klubovna a je otevřena všem zájemcům ve středu od 17.30 do 18.30.


Činnost v tělocvičně základní školy Tusarova 21

Klub Fit je nabídkou pro všechny, kteří rádi sportují. Najdete jej v tělocvičně Základní školy Tusarova 21 v pondělí od 17:30 do 19:30 (od 11. září). Činnost klubu pravidelně doplňují různé sportovní turnaje (stolní tenis, fotbal, florbal…).

Pionýrská skupina Omega vyvíjí pravidelnou činnost více než 25 let, oddíly a kluby mají tradici ještě delší. Během této doby uspořádaly přes 30 letních táborů, řadu táborů jarních, putovních i mezinárodních, stovky víkendových výprav. Nabídku našich aktivit, informace o jejich zahájení a také fotografie z akcí naleznete v kalendáriu – http://psomega.cz/pozvanky.php

Díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva školství a městské části Praha 7 mohou děti navštěvovat naše pravidelné aktivity zdarma. Členský příspěvek je dobrovolný, váže se ke kalendářnímu roku.

Pro zájemce jsme schopni zajistit vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Tusarova, Praha 7.