PS Omega

Klub Týn's

Klub slouží k setkávání všech školáků. Není tedy nutné, aby jej navštěvovali jen naši členové. Vítán je každý, kdo má chuť přijít. Každý příchozí může ovlivnit plánovaný program tak, aby si i on „užil“. Klub však také pořádá nejrůznější akce.

V klubovně (Tusarova 7, Praha 7) se můžete potkat ve středu od čtyř. Náměty na činnost ne vždy vejdou do klubovny, a tak se vždy raději přesvědčte, jestli se ve vámi vybranou středu opravdu něco v klubovně koná.

Kontakt: Jiří Tomčala, telefon 775 108 821 nebo Nika Tomčalová, telefon 731 220 753, e-mail: