PS Omega

Klub Týn's

Klub slouží k setkávání všech školáků. Není tedy nutné, aby jej navštěvovali jen naši členové. Vítán je každý, kdo má chuť přijít. Každý příchozí může ovlivnit plánovaný program tak, aby si i on „užil“. Klub však také pořádá nejrůznější akce.

V klubovně ve základní škole (Tusarova 7, Praha 7) se můžete potkat ve čtvrtek od čtyř. Pokud ale nikdo nepřijde do půl páté, je možné, že už tam nikdo nebude. Chcete-li mít jistotu, že nebude zavřeno, dejte prosím vědět do Kecaliště, či pošlete SMS nebo e-mail.

Náměty na činnost ne vždy vejdou do klubovny, a tak se vždy raději přesvědčte, jestli se ve vámi vybraný čtvrtek opravdu něco v klubovně koná.

Kontakt: Jiří Tomčala, telefon 775 108 821, e-mail: