PS Omega

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Omega

PS Omega na Facebooku

Deskové hry, společenské hry, výtvarné aktivity, turistika a pobyt v přírodě, zajímavá místa naší vlasti, sport i technika – pro každého nabízíme dobrodružství na míru…

Nejbližší akce

8. – 10. prosince 2023: Výprava do Lomnice – Prosincová výprava je příležitostí, jak si ...

Zápisník

Zájemci o členství v roce 2023

16. 10. 2023, 21:44Jirka Tom (vedoucí)

Pokud se na základě zkušenosti s naší činnosti děti rozhodnou pro členství v Pionýrské skupině Omega je vyplnit přihlášku (s podpisem zákonného zástupce), která je k vyzvednutí v klubovně, a uhradit členský příspěvek. Členský příspěvek se hradí jedenkrát ročna a pro rok 2023 je jeho výše stanovena na 400 Kč. Zájemcům, kteří se rozhodnou ještě nyní na podzim, je stanovena snížená výše 200 Kč (tj. na období září – prosinec 2023).