PS Omega

Oddíl Klíč

Rádi vás přivítáme na našich shůzkách v klubovně v Tusarova 7.

Co si u nás mohou děti vyzkoušet?

Snažíme se přispět k všestrannému rozvoji dětí a mladých lidí tradičním i neobvyklými hrami na schůzkách, či oddílových výpravách, prázdninových táborech, otevřených i mezinárodních akcích.

V roce 2001 oddíl navázal partnerství s Sheffieldskou skupinou britské organizace Woodcraft Folk. V tomto roce se členové oddílu mohli účastnit mezinárodního tábora pořádaného ve Velké Británii. V roce 2002 zavítali Angličané na oplátku k nám a v letech 2003 a 2004 měli členové oddílu možnost opět vycestovat na tábory do Velké Británie. Kamarády z Anglie jsme u nás hostili na letním táboře Haiwata (2005). V roce 2006, kdy se naše děti účastnily mezinárodního tábora v Kentu. Naše poslední výměna proběhla v roce 2008, kdy naopak děti z Anglie přijeli na náš tábor, kde jsme spolu prožili několik báječných dnů.

Kontakt: Jiří Tomčala, telefon 775 108 821 nebo Nikola Tomčalová, telefon 731 220 753, e-mail: