PS Omega

Stručná historie PS Omega

2018
Výroční zpráva za rok 2018 (PDF PDF).

2016
Výroční zpráva za rok 2016 (PDF PDF).

2015
Výroční zpráva za rok 2015 (PDF PDF).

2014
Výroční zpráva za rok 2014 (PDF PDF).

2013
Výroční zpráva za rok 2013 (PDF PDF).

2012
Výroční zpráva za rok 2012 (PDF PDF).

2011
Výroční zpráva za rok 2011 (PDF PDF).

2010
Výroční zpráva za rok 2010 (PDF PDF).

2009
Výroční zpráva za rok 2009 (PDF PDF).

2008
Výroční zpráva za rok 2008 (PDF PDF).

2007
Výroční zpráva za rok 2007 (PDF PDF).

2006
Výroční zpráva za rok 2006 (PDF PDF).

2005
Výroční zpráva za rok 2005 (PDF PDF).

2004
Výroční zpráva za rok 2004 (PDF PDF).

2003
Výroční zpráva za rok 2003 (PDF PDF).

2002
Výroční zpráva za rok 2002. (PDF PDF)

2001
Výroční zpráva za rok 2001.

2000
Výroční zpráva za rok 2000.

1999
Výroční zpráva za rok 1999.

1998
V květnu se konečně daří zajistit připojení prostoru na elektrickou energii. Letní tábor Hrnec vychází z povídky E. T. A. Hoffmanna - Zlatý Kořenáč. V srpnu zajišťuje firma Optimal opravu podlahy a pokrytí novou podlahovou krytinou.

Od září probíhají schůzky ve zrekonstruovaných prostorech. V říjnu se poprvé koná otevřená akce v klubovně - Den otevřených dveří.

1997
V lednu máme možnost projednat se starostou obvodního úřadu Prahy 7 nutnost vlastního klubového prostoru. Podáváme žádost o poskytnutí informací o deseti nevyužívaných nebytových prostorech. Během července si prohlížíme nový nebytový prostor, o který těšně před odjezdem na tábor Hurican (s námořnickou tematikou) požádáme. Na konci srpna jsme vyzváni k uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru. Již počátkem září můžeme započít s úklidem a opravou prostoru. Řešíme problém elektropřípojky.

1996
Jako jediné řešení dlouhodobých koncepčních neshod se jeví založení jiné nové PS Omega, na kterou převede 236. PS část materiálu. Letní tábor Historica volně vychází z alchymistického prostředí. Klubová činnost láká velké množství nových zájemců, oddíl získává své jméno - Klíč. Koná se první podzimní tábor v Mnichově Hradišti a jeho okolí. V prosinci je pro nečleny připravena Mikulášská pochůzka s rozdáváním dárků, u členů má úspěch vánoční schůzka.

1995
Hned v lednu se dozvídáme, že scházet se v klubovně Baráčníků nebude možné. Schůzková činnost pokračuje pod širým nebem, výpravy se konají dále. Letní tábor Hobit má mimořádný úspěch. V průběhu listopadu se díky dohodě s Domem dětí a mládeže Praha 7 můžeme scházet v klubovně na Domečku - U Průhonu 23.

1994
Systematicky začínáme hledat nebytový prostor pro klubovnu. Na letním táboře Hradlo (na téma stavby železnice) jeví mnoho dětí zájem o pravidelné schůzky, bohužel však není k dispozici vhodná klubovna. Na konci listopadu se objevuje možnost scházet se v klubové místnosti spolku Baráčníků - Jankovcova 43. Připravujeme první slavností vánoční schůzku.

1993
Na letním táboře Hlinopolis dochází ke stabilizaci týmu vedoucích. Od září se přesunuje schůzková činnost do parku U Vody.

1992
Pravidelná schůzková činnost se odehrává v parku u budovy Chemopetrol, schůzky doplňují pravidelné výpravy. V létě se koná tábor na motivy zlaté horečky s názvem Horečka.

1991
Ztrácíme zcela přístup do základní školy, nemáme ani možnost přístupu k materiálu na škole. Oddíl organizuje první samostatné výpravy a o letních prázdninách první samostatný tábor - Hrad.

1990
V lednu vzniklo nové sdružení Pionýr. 236. PS získává název Omega a své logo, jehož autorem je Martin Klika - student MFF UK, v únoru ztrácíme velkou klubovnu a zůstává nám jen kabinet, ve kterém je uskladněn materiál, v září se musíme odstěhovat ze základní školy, zbylý materiál je uskladněn ve skříni na chodbě a v bytě vedoucí PS.

1989
V říjnu vzniká oddíl Šipka, jeho vedoucím je Jiří Tomčala, upravil se prostor klubovny v ZŠ Na Šutce.