PS Omega

PS Omega

Pionýrská skupina Omega vyvíjí činnost v oblasti Holešovic v Praze 7. V klubovně a tělocvičně se děti a mládež schází jednou týdně (ve dnech školního vyučování). Pravidelně nás můžete potkat na schůzkách oddílu KLíč a klubů Fit a Týn´s – viz menu vlevo. Měsíčně podnikáme výpravy na zajímavá místa, o prázdninách jezdíme na tábory.

PS Omega vznikla 15. ledna roku 1996 jako organizační jednotka (dnes pobočný spolek) organizace Pionýr1, z. s. (některé oddíly však mají delší tradici). PS Omega je pobočným spolkem organizace (spolku dle obč. zákona) Pionýr. Jde o neziskovou organizaci, která je vytvořena za jiným účelem než pro zisk, a proto také vedoucí našich oddílů a klubů pracují jako dobrovolníci – bez nároku na mzdu.

Naše činnost je soustředěna v lokalitě dolních Holešovic v Praze 7. V Oddíly a kluby mohou využívat zázemí, které nám poskytuje klubovna Tusarova 7, Praha 7.

Aktivity vycházejí z všestranných nabídkových programů sdružení Pionýr. Jednou týdně probíhají oddílové schůzky, jednou měsíčně pořádáme víkendovou výpravu. Během jarních, letních a podzimních prázdnin jsou pravidelně připravovány i déletrvající akce – tábory. Podrobněji se o nich můžete dozvědět v plánu akcí oddílů či klubů.

Při zajištění činnosti využíváme podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Prahy 7. Úzce spolupracujeme se základní školou Tusarova 21 Praha 7.

Díky podpoře mají děti možnost účastnit se schůzek a otevřených akcí bezplatně, přispívají jen na pobytové akce, nebo když se rozhodnou patřit mezi naše členy (a zaplatí roční členský příspěvek). V každém případě je ale všem dětem nabídka našich aktivit otevřená nezávisle na členství.

Již od roku 2001 pionýrská skupina připravuje řadu akcí pro veřejnost. Pomocí nich chce přispět ke zlepšení nabídky činnosti ve volném čase dětí. Uveďme např. akci Hřiště není/jako silnice, či Odpoledne deskových her. Tradiční místo ve volnočasové nabídce na Praze 7 má otevřený sportovní klub Fit.

Budete-li mít zájem, rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Kontakt: Nikola Tomčalová, telefon 731 220 753, e-mail: