PS Omega

Zápisník

Šílené domino

10. 2. 2024, 15:41Jirka Tom (vedoucí)

Na samotném dominu nic tak šíleného není. Zkuste si z něj postavit řadu, která pak má na povel spadnout. Když už to máte skoro hotovo, tak se třeba rozhodne, že spadne jak chce ona sama. To je ale pak k zešílení :).

Můžete se podívat, jak jsme si to vyzkoušeli my (pro jistotu si ale raději vypněte šílený zvuk).

A kdo byl ten nejúspěšnější? 1. místo: tým číslo 2. místo: tým číslo 3. místo: tým číslo

Poděkování pak patří žákům sedmé třídy vlastně všem účastníkům. Každý bude vítán na našich akcích .

Letní tábor H...

8. 2. 2024, 22:06Jirka Tom (vedoucí)

Naše letní tábory mají více než třicetiletou tradici (letos pořádáme 34. – přihláška: https://drive.google.com/file/d/1h-AVjJNHBTD1IbS9EYPAGKgBHqLxOeG3/view)

 • Chceme poznávat nové činnosti a také nová místa, aby každý zažil své dobrodružství na míru.
 • Překonáváme drobná nepohodlí, abychom posílili vlastní samostatnost, vzájemně si přitom pomáháme.
 • Snažíme se žít v souladu s přírodou, abychom za sebou zanechávali co nejmenší stopu.
 • Podporujeme děti k vzájemnému porozumění, přátelství a spolupráci.
 • Prohlédnout si můžete třeba fotografie http://psomega.cz/fotky/0479, http://psomega.cz/fotky/0480
 • Naše tábory jsou finančně dostupné (letos 4900 Kč), protože je nepořádáme za účelem zisku (jsme nezisková organizace). Náklady jsou sníženy především díky práci dobrovolníků (sami si i vaříme). Možná nám také pomůže podpora Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Našim členům poskytujeme další slevu, potkáváme se s nimi v klubovně či na dalších akcích (členská přihláška – https://drive.google.com/file/d/1qjKL20s5w2yTdzXwKfJ_n796It4Z2EV4/view)

Pozn: Snížení ceny díky práci dobrovolníka. Jeden dobrovolník pracuje na táboře 15 dnů denně cca 12 hodin – hodnota hodinové práce dobrovolníka dle metodiky CAFE (přepočtená podle nárůstu průměrné mzdy) činí cca 240 Kč. Celkem přidá jeden dobrovolník práci v hodnotě cca 43 tis. Kč (o to může být náš tábor levnější). Žádná dotace se příspěvku dobrovolné práce zatím nevyrovnala, i když i letos je podpořen Magistrátem hl. m. Prahy.

Novoroční

1. 1. 2024, 21:03Jirka Tom (vedoucí)

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce. My si přejeme poznávat nová místa, objevovat zajímavosti, a to nejen na našich výpravách a táborech. Překonáváme přitom sami sebe a řešíme každodenní drobné problémy, abychom se z těch větších nesesypali. Po malých krůčcích se snažíme připravit na život. Proto se třeba učíme:

 • Vydržet pár dnů bez rodičů a postarat se každý sám o sebe.
 • Spolupracovat při zajištění jídla nebo úklidu, být ohleduplný.
 • Hrát hry společně a respektovat přitom spoluhráče i soupeře.
 • Dorozumět se mezi sebou – komunikovat.
 • Nachystat se na jednodenní výlet a vystačit s penězi, jídlem a pitím.
 • Překonat určitou vzdálenost pomocí vlastních nohou.
 • Vnímat krásy přírody, obdivovat památky.
 • Porozumět technice a pochopit um našich předků.
 • ...

Přesnější plán najdete v kalendáři našich akcí: http://psomega.cz/pozvanky.php

Vítáme každého, kdo to chce zkusit s námi. I v tomto roce se můžete stát našimi členy. V letošním kalendářním roce je roční členský příspěvek stanoven na výši 500 Kč. Přihláška je k dispozici zde: https://drive.google.com/file/d/1qjKL20s5w2yTdzXwKfJ_n796It4Z2EV4/view?usp=drive_link

V každém případě nás můžete i v tomto roce pravidelně navštěvovat:

 • pondělí od 17:30 do 19 (popř 19.20) sportovní klub Fit (v tělocvičně ZŠ Tusarova)
 • úterý od 14:00 do 15:30 oddíl pro nejmladší (v klubovně)
 • středa od 16:00 do 17:30 oddíl pro starší děti nebo třeba po té klub Týn´s

Vánoční přání

24. 12. 2023, 12:31Jirka Tom (vedoucí)

K Vánocům patří vánočka, tradiční schůzka v klubovně, při které pojídáme právě vánočku. Je čas i na koledu, a písničku. Jednou z nich je i ta o Spirituál-kvintetu:

Hvězda zářila a vzduch se chvěl....

přejeme jejími slovy (nejen našim kamarádům, známým a přiznivcům)

...pokoj všem lidem dobré vůle

Zájemci o členství v roce 2023

16. 10. 2023, 21:44Jirka Tom (vedoucí)

Pokud se na základě zkušenosti s naší činnosti děti rozhodnou pro členství v Pionýrské skupině Omega je vyplnit přihlášku (s podpisem zákonného zástupce), která je k vyzvednutí v klubovně, a uhradit členský příspěvek. Členský příspěvek se hradí jedenkrát ročna a pro rok 2023 je jeho výše stanovena na 400 Kč. Zájemcům, kteří se rozhodnou ještě nyní na podzim, je stanovena snížená výše 200 Kč (tj. na období září – prosinec 2023).

Školní rok 2023/2024

28. 8. 2023, 19:56Jirka Tom (vedoucí)

Přejeme všem školákům hodně úspěchů a pohody v novém školním roce. Samozřejmě že se také na všechny těšíme:-)

Pojďte s námi objevovat moderní deskové hry, zkoušet netradiční výtvarné činnosti, probádat přírodní zákonitosti i zázraky techniky, uvařit si jídlo nebo putovat po zajímavých místech naší vlasti.

Pionýr, PS Omega

Naše činnost není kroužkem. Vytváříme společenstvo dětí a mládeže, ve kterém se děti snažíme dlouhodobě rozvíjet, podporovat je ve spolupráci a umožnit jim prohlubovat jejich individuální zájmy. Na schůzkách, výpravách a táborech přispíváme k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít v souladu s přírodou a podporujeme touhu objevovat naše kulturní dědictví.
Díky nabídkovým výchovným projektům Pionýra (např. www.kliceni.cz) jsme úspěšní i při zapojování dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání do naší činnosti.


Schůzky v klubovně Tusarova 7, Praha (od 19. září)

Oddíl Klíč je určen dětem mladšího školního věku. Děti ze 2. – 3. třídy se mohou scházet v úterý od 14:00 do 15:30. Program je připraven zpravidla ve formě dobrodružné celoroční hry.

Družina Kappa je tu pro děti a mládež ze 4. – 6. třídy nebo prostě pro každého, kdo rád zažívá něco neobvyklého. Na přípravě programu se budou poddílet nejen vedouí a instruktorky, ale i sami účastníci. Mohou tak pro sebe i své kamarády připravit zajímavé aktivity. Klubovna a je tu pro ně ve středu od 16 do 18.00 hodin (strukturovaný program bude probíhat od 16.30 do 17.30).

Klub Týn´s je určen především náctiletým. Program si z velké části utvářejí sami příchozí, nejčastěji se hrají větší deskové a společenské hry... Klubovna a je otevřena všem zájemcům ve středu od 17.30 do 18.30.


Činnost v tělocvičně základní školy Tusarova 21

Klub Fit je nabídkou pro všechny, kteří rádi sportují. Najdete jej v tělocvičně Základní školy Tusarova 21 v pondělí od 17:30 do 19:30 (od 11. září). Činnost klubu pravidelně doplňují různé sportovní turnaje (stolní tenis, fotbal, florbal…).

Pionýrská skupina Omega vyvíjí pravidelnou činnost více než 25 let, oddíly a kluby mají tradici ještě delší. Během této doby uspořádaly přes 30 letních táborů, řadu táborů jarních, putovních i mezinárodních, stovky víkendových výprav. Nabídku našich aktivit, informace o jejich zahájení a také fotografie z akcí naleznete v kalendáriu – http://psomega.cz/pozvanky.php

Díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva školství a městské části Praha 7 mohou děti navštěvovat naše pravidelné aktivity zdarma. Členský příspěvek je dobrovolný, váže se ke kalendářnímu roku. Pro rok 2023 je výše členského příspěvku stanovena na 400 Kč.
Pro zájemce jsme schopni zajistit vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Tusarova, Praha 7.

Ledová Praha a jarní prázdniny

5. 2. 2023, 18:46Jirka Tom (vedoucí)

Během letošních jarních prázdnin naše aktivity probíhat nebudou. Kluby Fit a Týn´s ani oddíl klíč se v týdnu 6. – 12. února nesejdou.


Pochlubit se ale můžeme návštěvou řady muzeí během akce Ledová Praha. Naši procházku Prahou jsme zakončili v muzeu Na film. Pokušeli jsme se tam oživit film zvuky a ruchy.

Výsledek můžete posoudit sami:

Štastný nový rok

31. 12. 2022, 15:40Jirka Tom (vedoucí)

Hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně výprav za dobrodružstvím v novém roce 2023.

Hugačaga

8. 10. 2022, 9:12Jirka Tom (vedoucí)

Na dotazy – co je Hugačaga? – se obtížně odpovídá. Kdo tam byl, tak to zažil. A kdo nebyl, tak asi jen „zírá“. Zírejte (pardon – podívejte se) proto s námi na malou ukázku. Třeba vás pobaví.

_

Nový školní rok 2022/23

1. 9. 2022, 20:49Jirka Tom (vedoucí)

Přejeme všem školákům hodně úspěchů a pohody v novém školním roce. Samozřejmě, že se také na všechny těšíme.

Pravidelné aktivity budou probíhat nezměněném časovém schematu.

Pojďte s námi objevovat moderní deskové hry, zkoušet netradiční výtvarné činnosti, probádat přírodní zákonitosti a využít zázraky techniky, zadat úkol jednoduchým robotům, naučit se uvařit si jídlo nebo putovat po zajímavých místech naší vlasti.

Pionýr, PS Omega

Naše činnost není kroužkem. Vytváříme společenstvo dětí a mládeže, ve kterém se děti snažíme dlouhodobě rozvíjet, podporovat je ve spolupráci a umožnit jim prohlubovat jejich individuální zájmy. Na schůzkách, výpravách a táborech přispíváme k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít v souladu s přírodou a podporujeme touhu objevovat naše kulturní dědictví.
Díky nabídkovým výchovným projektům Pionýra (např. www.kliceni.cz) jsme úspěšní i při zapojování dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání do naší činnosti.


Schůzky v klubovně Tusarova 7, Praha (termín první akce v klubovně bude vyhlášen.)

Oddíl Klíč je určen dětem mladšího školního věku. Děti ze 2. – 4. třídy se mohou scházet v úterý od 14:00 do 15:30. Program je připraven zpravidla ve formě celoroční hry, při které se třeba cestuje do Vesmíru, zkouší se přežít na „opuštěném ostrově“…

Klub Týn´s je tu pro děti a mládež ze 4. – 8. třídy nebo prostě pro každého, kdo rád zažívá něco neobvyklého. Je určen především náctiletým – proto Týn´s. Program klubu vychází z plánu, na jehož tvorbě se podílejí sami návštěvníci. Mohou tak pro sebe i své kamarády připravit zajímavé aktivity. Klubovna a je otevřena všem zájemcům ve středu od 16 do 18 hodin.
Činnost v tělocvičně základní školy Tusarova 21

Klub Fit je nabídkou pro všechny, kteří rádi sportují. Najdete jej v tělocvičně Základní školy Tusarova 21 v pondělí od 17:30 do 19:30 (od 5. září). Činnost klubu pravidelně doplňují různé sportovní turnaje (stolní tenis, fotbal, florbal…).

Pionýrská skupina Omega vyvíjí pravidelnou činnost 25 let, oddíly a kluby mají tradici ještě delší. Během této doby uspořádaly 30 letních a přes desítku jarních táborů, několik táborů putovních i mezinárodní výměny, stovky víkendových výprav. Nabídku našich aktivit, informace o jejich zahájení a také fotografie z akcí naleznete v kalendáriu – http://psomega.cz/pozvanky.php

Díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva školství a městské části Praha 7 mohou děti navštěvovat naše pravidelné aktivity zdarma. Členský příspěvek je dobrovolný, váže se ke kalendářnímu roku.

Pro zájemce jsme schopni zajistit vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Tusarova, Praha 7.

Pravidelné aktivity budou probíhat nezměněném časovém schematu.

Pojďte s námi objevovat moderní deskové hry, zkoušet netradiční výtvarné činnosti, probádat přírodní zákonitosti a využít zázraky techniky, zadat úkol jednoduchým robotům, naučit se uvařit si jídlo nebo putovat po zajímavých místech naší vlasti.