PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Letní tábor Huhuruhu

ve dnech 14. – 28. července 2007

Milí kamarádi, vážení rodiče, Zveme všechny, kdo mají zájem zkusit si prožít pár dní v dávnověké civilizaci.

Odvážlivce, kteří se chtějí podílet na rozvoji nového města, objevovat nové vynálezy, zkoušet je používat v každodenním životě, vytvářet nové předměty pomocí nových technik. Dokážete to sami? Dokážete využít spolupráce se svými kamarády? Dokážete pracovat na společných záměrech?

Táborový program se skládá z různých sportovních, dobrodružných a společenských her, výtvarných aktivit tak, aby podporoval individuální zájmy jednotlivců a přitom všem umožnil zapojení do týmu svého oddílu. Je připraven především pro děti ve věku 7 – 14 let (po dohodě rádi zapojíme do našeho táborového dění i děti jiných věkových kategorií). Do programu tábora bývají zahrnuty i výlety na turisticky zajímavá místa.

Pro rodiče účastníků bude na konci června uspořádána informativní schůzka. Termín Vám včas sdělíme na Vaši adresu, kam Vám zašleme i závaznou přihlášku s další potřebnou dokumentací. Vy i Vaše děti máte možnost seznámit se s naší činností prostřednictvím oddílových schůzek či víkendových výprav. Aktuální informace můžete získat na uvedených tel. číslech či na www stránkách

Přihlášeným dětem jsou rezervována místa především podle data odeslání návratek – předběžných přihlášek. Zasílejte je proto co nejdříve na adresu:

PS Omega, Tusarova 15, 170 00 Praha 7.

Poznámka: Je třeba mít s sebou vlastní spací pytel, ešus... apod. Úplný seznam věcí můžete získat během informativní schůzky.

UPOZORNĚNÍ: Ve styku s námi užívejte prosím hesla Huhuruhu.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Letní tábor Huhuruhu ve dnech 14. – 28. července 2007 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: