PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Prázdninová akce Utopie

ve dnech 2. – 9. srpna 2009

Země podle vlastních představ.
2. – 9. srpna 2009.
Prázdninová akce pro 14 až 17leté.

Úvod

PS Omega zve své členy a jejich kamarádky a kamarády, kterým už bylo 14 let, na letní prázdninovou zážitkovou akci Utopie.

Proč „zážitkovou“? Protože za oněch osm dní toho zažijete více než za zbytek prázdnin. Poznáte lépe ostatní i sebe. Zjistíte, že když jde do tuhého, jsou tu kamarádi, na které se dá spolehnout. Že dokážete neuvěřitelné věci. A že smích je nejdůležitější částí života.

Co to znamená, se nedá vyprávět, to se musí zažít. Zeptejte se účastníků loňské akce. A podívejte se na stránky Utopie, http://psomega.cz/utopie.

Kdy, kde, za kolik

Termín: 2. – 9. 8. 2009
Místo: Jablonce u Nečína. Odjezd z Prahy.
Cena: 1 890 Kč, pro členy PS Omega a pro nové účastníky 1 790 Kč.

Podmínky

Podmínkou účasti je věk od 14 let do 17 let. Pořadatelé si vyhrazují právo stanovit z této podmínky v odůvodněných případech výjimku.

Vzhledem k charakteru akce je celkový počet míst velmi omezen a doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Přihlášku můžete doručit osobně, nebo poslat na adresu PS Omega – Utopie, Tusarova 15, 170 00 Praha 7.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v podsadových stanech v tábořišti na samotě. Je však pravděpodobné, že některé z nocí budete spát jinde.

Další informace

Akce splňuje všechny požadavky, kladené na letní tábory (tedy přítomnost kvalifikovaného hlavního vedoucího a kvalifikovaného zdravotníka, hygienické podmínky, podmínky na ubytování a stravování, atd.). V případě zájmu o bližší informace kontaktujte přímo hlavního vedoucího: Jan Papež, 776 821 097, nebo zdravotníka: Jiří Benc, 739 425 258.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Prázdninová akce Utopie ve dnech 2. – 9. srpna 2009 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: