PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Vánoční výprava do Lomnice

ve dnech 18. – 20. prosince 2009

Sraz: 18. 12. v 15:20 u vchodu do stanice metra Vltavská

Návrat: 20. 12. cca v 19:10 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději ve čtvrtek 10. 12. do 21:00.

S sebou spací pytel, spací podložku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 350 Kč pro členy a ty, co s námi jedou poprvé; 400 Kč pro ostatní. Akce se koná za podpory MHMP.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vánoční výprava do Lomnice ve dnech 18. – 20. prosince 2009 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: