PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Lišáci pořádá akci

Výtvarná výprava do Slaného

ve dnech 25. – 27. února 2011

Kdekdo už má z minulých výtvarných výprav doma nějaký ten suvenýr ze Slaného. I letos se tam vypravíme, hádejte, co budeme vyrábět tentokrát. Bydlet budeme v Domě dětí a mládeže, možná stihneme i bazén.

Sraz: v pátek 25.2. v 17:30 na Luka (v 18.00 na Masarykově nádraží)

Návrat: v neděli 27.2. kolem 17:50 na Luka (v 17:08 na Hlavní nádraží)

Cena: 350 Kč pro členy, 400 Kč pro ostatní; akce se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

S sebou: spacák, ručník, hrníček, ešus, lžíci nebo/a jídelní hůlky, hygienické potřeby, dostatek oblečení, plavky, malý batůžek, pevné boty, přezůvky, pláštěnku, blok, tužku, šátek, případně seznam věcí. Na cestu si vezměte dva lístky na MHD a svačinu, vše zabalte do batohu.

V pátek na srazu nám prosím předejte kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte (pokud ji již nemáme).

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 23.2.2010

Bližší info: Marie Voslářová 723 283 401, Milena Antušková 728 330 376


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výtvarná výprava do Slaného ve dnech 25. – 27. února 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: