PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Jarní výprava

ve dnech 4. – 6. března 2011

Sraz: 4. 3. v 15.30 u vchodu stanice metra Vltavská

Návrat: 6. 3. kolem 17.30 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 28. 2. do 21:00. S sebou spací pytel, spací podložku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, dostatek oblečení a prádla, plavky, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 350 Kč pro členy a ty, co s námi jedou poprvé; 400 Kč pro ostatní. Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Jarní výprava ve dnech 4. – 6. března 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: