PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, oddíl Lišáci, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Podzimní prázdniny v Beskydech

ve dnech 25. – 30. října 2011

Sraz: 25. 10. ve 14:30 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 30. 10. krátce po 17:00 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději ve čtvrtek 20. 10. do 21:00. Vzhledem k omezenému množství prostředků finanční podpory budeme schopni zařadit do akce jen prvních 20 přihlášených účastníků.

S sebou: spací pytel, prostěradlo (popř. karimatku), jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka na brambory, plavky, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 800 Kč. Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Podzimní prázdniny v Beskydech ve dnech 25. – 30. října 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: