PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč a klub Týn's pořádají akci

Vycházka do Lanového centra

dne 20. října 2011

Sraz: 20. 10. v 15:30 před Základní školou Tusarova 21, Praha 7.

Návrat: po 18:30 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili nejpozději v pondělí 17. 10. do 21:00. S sebou: sportovní obuv a oděv, jízdenky na hromadnou dopravu.

Účastnický poplatek činí 100 Kč. Akce se koná za podpory MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vycházka do Lanového centra dne 20. října 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: