PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Lišáci pořádá akci

Vánoční výprava do Chýnova

ve dnech 9. – 11. prosince 2011

Vánoční výprava do Chýnova: jistá je zatím návštěva Staročeských vánočních trhů v Táboře. Co dál by nemělo chybět? Řekněte nám to nebo napište do kecáliště!

Sraz: v pátek 9.12. v 16:55 na Hlavním nádraží dole pod odjezdovou tabulí

Návrat: v neděli 11.12. v 17.40 tamtéž

Cena: 400 Kč; akce se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

S sebou: spacák, ručník, hrníček, ešus, lžíci nebo/a jídelní hůlky, hygienické potřeby, dostatek oblečení, malý batůžek, pevné boty, přezůvky, pláštěnku, blok, tužku, šátek, případně kapesné na trhy. Na cestu si vezměte svačinu, vše zabalte do batohu.

V pátek na srazu nám prosím předejte kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte (pokud ji již nemáme).

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 8.12.2011

Bližší info: Marie Voslářová 723 283 401, Milena Antušková 728 330 376


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vánoční výprava do Chýnova ve dnech 9. – 11. prosince 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: