PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč pořádá akci

Vycházka do Stromovky

dne 30. listopadu 2011

Sraz: 30.11. v 15:30 v klubovně Tusarova 15, Praha 7

Návrat: do 17:00 tamtéž

Jedná se o dílčí schůzku z celoročního programu konanou ve Stromovce.

Kontakt: Iri Pronyshyn 774 939 315, Věrka Lamačová 732 359 456


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vycházka do Stromovky dne 30. listopadu 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: