PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč pořádá akci

Vycházka na Staroměstské náměstí

dne 21. prosince 2011

Sraz:21.12. v 15:30 v klubovně Tusarova 15, Praha 7.

Návrat: do 19:00 tamtéž

S sebou: pohodlnou obuv, teplé oblečení, jízdenky na MHD, popř. kapesné

Jedná se o předvánoční procházku na Staroměstské náměstí, prohlídku vánočních trhů a stromečku. Zároveň slavnostnější poděkování a uzavření programu před odchodem na vánoční prázdniny.

Kontakty: Iri Pronyshyn 774 939 315, Věrka Lamačová 732 359 456


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vycházka na Staroměstské náměstí dne 21. prosince 2011 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: