PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Výprava do Liberce

ve dnech 16. – 18. března 2012

Sraz: 16. 3. v 16:00 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 18. 3. krátce po 17:00 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 12. 3. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky, plavky.

Účastnický poplatek činí 400 Kč. Pro členy PS Omega 350 Kč. Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Liberce ve dnech 16. – 18. března 2012 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: