PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Podzimní prázdniny v Adršpašsko-teplických skalách

ve dnech 24. – 28. října 2012

Sraz: středa 24. 10. v 15:20 u st. metra Vltavská

Návrat: 28. 10. asi v 18:15 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději ve čtvrtek 18. 10. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 900 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 800 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Podzimní prázdniny v Adršpašsko-teplických skalách ve dnech 24. – 28. října 2012 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: