PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Výprava do Slaného

ve dnech 16. – 18. listopadu 2012

Sraz: pátek 16. 11. v 15:40 u st. metra Vltavská Návrat: 18. 11. asi v 17:20 tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 12.11. do 21:00. S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky, pavky.

Účastnický poplatek činí 450 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 400 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Slaného ve dnech 16. – 18. listopadu 2012 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: