PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Předvánoční výprava

ve dnech 7. – 9. prosince 2012

Sraz: 7. 12. v 15:30 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 9. 12. asi v 18:05 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 3. 12. do 21:00. S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 450 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 400 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Předvánoční výprava ve dnech 7. – 9. prosince 2012 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: