PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč, klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Víkend v Praze

ve dnech 1. – 3. února 2013

Sraz: 1. 2. v 9:00 před základní školou Ukončení: 3. 2. asi 14:00 (bude upřesněno) tamtéž

Z organizačních důvodů je potřeba, aby účastníci doručili přihlášku nejpozději v pondělí 28. ledna. Počet účastníků je omezen kapacitou klubovny. (Akce je určena především pro členy PS Omega)

S sebou spací pytel, spací podložku, jídelní misku, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky. Účastnický poplatek: 500 Kč. Akce se koná za podpory MŠMT


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Víkend v Praze ve dnech 1. – 3. února 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: