PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Letní tábor H......

ve dnech 20. července – 3. srpna 2013

Termín: 20. července – 3. srpna 2013

Místo: TZ Hrbov u Netolic

Účastnický poplatek: 3500 Kč

Vážení rodiče, dovolujeme si pozvat vaše děti na letní tábor. Program našeho tábora bude sestaven ze sportovních, dobrodružných a společenských her. Své místo mají také výtvarné a tvořivé aktivity tak, aby každé z dětí dokázalo v něčem vyniknout. Do programu jsou zahrnuty i výlety na zajímavá místa. Z hlediska věku účastníků jsou zvolené činnosti vhodné pro děti ve věku od 7 do 15 let (po dohodě se tábora mohou účastnit i starší či mladší děti).

Během tábora chceme podpořit děti v jejich samostatnosti, schopnosti zapojit se do věkově smíšeného týmu a zdokonalit se ve svých individuálních přednostech. Pro rodiče účastníků bude v červnu uspořádána informativní schůzka. Její termín vám včas sdělíme na Vaši kontaktní adresu, kam vám zašleme i závaznou přihlášku spolu s další potřebnou dokumentací.

Přihlášeným dětem rezervujeme místa především podle pořadí došlých návratek – předběžných přihlášek. Prosíme proto o brzkou odezvu a zaslání na adresu: PS Omega, Dělnická 6, 170 00 Praha 7.

Poznámka: Na tábor je potřeba mít s sebou vlastní spací pytel, spací podložku (karimatku) apod. Úplný seznam věcí můžete získat během informativní schůzky.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Letní tábor H...... ve dnech 20. července – 3. srpna 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: