PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč a klub Týn's pořádají akci

Přiď si vyrobit skládanky z papíru

ve dnech 6. – 7. února 2013

Dílna proběhne ve dvou po sobě jdoucích dnech v naší klubovně v Základní škole Tusarova 21. Klubovna je umístěna ve třídě ve 3. patře vpravo (poslední třída na konci chodby).


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přiď si vyrobit skládanky z papíru ve dnech 6. – 7. února 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: