PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Jihlavy

ve dnech 22. – 24. března 2013

Sraz: 22. 3. v 15:45 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 24. 3. asi v 17:30 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 18. 3. do 21:00. S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky.

Účastnický poplatek činí 450 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 400 Kč. Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Jihlavy ve dnech 22. – 24. března 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: