PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Léto v Lednici

ve dnech 30. června – 6. července 2013

Termín: 30. června – 6. července 2013

Ubytování: v kempu Apollo v Lednici

Účastnický poplatek: 1900 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, stravu, program. (V případě, že akce nebude podpořena prostředky MHMP, bude stanoven mimořádný doplatek v maximální výši 500 Kč).

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili co nejdříve, počet účastníků je vzhledem k dotované ceně omezený.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Léto v Lednici ve dnech 30. června – 6. července 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: