PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava za tajemstvím hradu Rýzmberk

ve dnech 7. – 9. června 2013

Přesný odjezd a příjezd z akce bude ještě upřesněn.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava za tajemstvím hradu Rýzmberk ve dnech 7. – 9. června 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: