PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do města Carcassonne

dne 27. listopadu 2013

Hrači si u vstupu vyzvednou soutěžní průkaz a sbírají „body“ do celkového hodnocení. Za ně si pak mohou vybrat drobnou odměnu.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do města Carcassonne dne 27. listopadu 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: