PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč a klub Týn's pořádají akci

Šílené domino

dne 21. listopadu 2013

Sraz: čtvrtek 21. 11. v 15.30 u vstupních dveří do Základní školy Tusarova 21, Praha 7. Ukončení: krátce po 17 hodině tamtéž. Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili nejpozději den předem S sebou: přezutí do školy. Akce je zdarma!!! Akce se koná díky podpoře MHMP a MŠMT.

Přihlášené děti, které navštěvují družinu základní školy Tusarova, vyzvedneme z družiny, aby se akce mohly účastnit. Po skončení akce (krátce po 17 hodině) děti opět přivedeme k hlavnímu vstupu do školy.

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se tyto děti byly přihlášeny alespoň jeden den předem. Přihlášku je možno odevzdat. p. uč. Tomčalové či ve školní družině.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Šílené domino dne 21. listopadu 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: