PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – klub Fit pořádá akci

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

dne 9. prosince 2013

Zájemci o turnaj se mohou přihlásit také elektronicky na adrese


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Vánoční turnaj ve stolním tenisu dne 9. prosince 2013 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: