PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Uničova

ve dnech 7. – 11. května 2014

Sraz: 7. 5. v 15:00 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 11. 5. asi v 18:30 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se zájemci přihlásili nejpozději v pondělí 5. 5. do 21:00. (Počet možných účastníků je ale omezen.) S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky. Účastnický poplatek činí 800 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 750 Kč.

Akce se uchází o podporu MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Uničova ve dnech 7. – 11. května 2014 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: