PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Mšena

ve dnech 6. – 8. června 2014

Sraz: 6. 6. v 15:00 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 8. 6. asi v 18:30 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 2. 6. do 21:00. S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabku, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky. Účastnický poplatek činí 450 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 400 Kč.

Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Mšena ve dnech 6. – 8. června 2014 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: