PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Rada PS Omega

dne 26. března 2014

Program – schválení hospodářské závěrky za rok 2013

- schválení výroční zprávy a hodnocení činnosti za rok 2013

- plán aktivit na rok 2014

- rozpočet na rok 2014

Rady se účastní s hlasem rozhodujícím všichni vedoucí oddílů, instruktoři, členové vedení PS, hospodář, revizor a všichni další funkcionáři... S hlasem poradní se pak mohou účastnit všichni členové PS.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Rada PS Omega dne 26. března 2014 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: