PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do České Skalice

ve dnech 26. – 28. září 2014

Sraz: 26. 9. v 15:30 u vchodu st. metra

Vltavská Návrat: 28. 9. asi v 18:00 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 22. 9. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky. Účastnický poplatek činí 450 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 400 Kč.

Akce se koná za podpory MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do České Skalice ve dnech 26. – 28. září 2014 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: