PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč a klub Fit pořádají akci

Podzimní prázdniny do Jeseníků

ve dnech 24. – 28. října 2007

Sraz: ve středu 24. 10. v 15.15 na Nádraží Holešovice (u vchodu do nádražní haly v severním výstupu z metra).

Příjezd: v neděli 28. 10. mezi 18.45 – 19.00 hod. tamtéž

Upozornění: Z organizačních důvodů je nutné, aby se účastníci přihlásili nejpozději do ponělí 20. 10. do 21.00 hod. Bližší informace vám rádi poskytneme po oddílových schůzkách každou středu po 17.30 v naší klubovně či na tel 775 108 821 Jiří Tomčala či 731 220 753 Nikola Tomčalová.

S sebou spací pytel (Ubytování v DDM Vila Tereza v Uničově), ešus (misku na jídlo), lžíci, hrníček, nůž, dostatek oblečení a prádla, plavky, věci osobní hygieny, deník, psací potřeby, dobrou obuv, přezůvky. Vše zabalte do batohu. Nezapomeňte na svačinu na cestu na lístky MHD. Pokud vlastníte průkazku s fotografií, vezměte ji prosím s sebou.

Cena akce: Pro členy PS Omega a pro ty, co s námi jedou poprvé, 550 Kč, pro nečleny 650. (Akce se koná za podpory MHMP a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Podzimní prázdniny do Jeseníků ve dnech 24. – 28. října 2007 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: