PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Jarní tábor

ve dnech 5. – 12. února 2017

Kde: Pec pod Sněžkou, Lyžařská bouda

Kdy: 4. – 11. února 2017

Účastnický poplatek: 3300 Kč (v případě, že akce nebude podpořena prostředky MŠMT a MHMP, bude stanoven mimořádný doplatek v max. výši 500 Kč).

Cena zahrnuje dopravu, stravu (plná penze, pitný režim), ubytování, program.

Účastníci si hradí jízdné na vleku (1960 Kč do 12 let, starší-2450 Kč)

Akce se uchází o podporu MHMP a MŠMT. Předběžné přihlášky odevzdávejte do 30. listopadu 2016. Záloha splatná k témuž datu činí 1000 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Jarní tábor ve dnech 5. – 12. února 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: