PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Ledová Praha

dne 3. února 2017

Sraz: 3. 2. v 9:00 před základní školou Tusarova

Ukončení: 3. 2. asi v 18:00 (bude upřesněno).

U organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili nejpozději v pondělí 30. ledna. Počet účastníků je omezen. (Akce je určena především pro členy PS Omega).

S sebou svačinu na cestu, průkazu (jízdenky) pro cestování MHD.

Akce se koná za podpory MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Ledová Praha dne 3. února 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: