PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Kladna

ve dnech 10. – 12. března 2017

Sraz: 10. 3. v 15:45 u vchodu st. metra Vltavská Návrat: 12. 3. asi v 16:20 (tamtéž) Z důvodů garance výše poplatků je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 6. 3. do 21:00. S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabku, dostatek oblečení a prádla, plavky, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 550 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 450 Kč.

Akce koná díky podpoře MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Kladna ve dnech 10. – 12. března 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: