PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Berouna

ve dnech 5. – 8. května 2017

Sraz: 5. 5. v 16:00 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 8. 5. před 16:00 (tamtéž)

Z důvodů garance výše poplatků je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 1. 5. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabku, dostatek oblečení a prádla, plavky, hygienické potřeby, přezůvky. Účastnický poplatek činí 700 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 600 Kč.

Akce se koná díky podpoře MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Berouna ve dnech 5. – 8. května 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: