PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

RESET - republikové setkání Pionýra

ve dnech 9. – 11. června 2017

Sraz: 9. 6. v 15.00 st. metra Vltavská Návrat: 11. 6. asi v 18:30 (tamtéž) bude upřesněno

Z důvodů garance výše poplatků je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 22. 5. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž popř. škrabku, dostatek oblečení a prádla, plavky, hygienické potřeby, přezůvky.

Účastnický poplatek 600 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé a pro členy PS Omega 500 Kč.

Akce se koná díky podpoře MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce RESET - republikové setkání Pionýra ve dnech 9. – 11. června 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: