PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Podzimní prázdniny

ve dnech 25. – 29. října 2017

Sraz: 25. 10. v 16:10 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 29. 10. asi v 17:00 (tamtéž)

Z organizačních důvodů je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději ve středu 18. 10. do 21:00 (pozor, počet účastníků je omezen). S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabka, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, plavky, přezůvky.

Účastnický poplatek činí 1000 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 900 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Podzimní prázdniny ve dnech 25. – 29. října 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: