PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Jaroměře

ve dnech 16. – 19. listopadu 2017

Během výpravy navštívíme ZOO ve Dvoře Králové a také třeba KUKS s historickou lékárnou. Najdeme také čas na prohlídku vojenské pevnosti s jejím podzemím.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Jaroměře ve dnech 16. – 19. listopadu 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: