PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč pořádá akci

Přijď si vyrobit smaltovaný šperk nebo krabičku

ve dnech 13. – 14. září 2017

Akci můžete navštívit ve středu od 14.00 do 15.30 nebo od 16.00 do 17.30 nebo ve čtvrtek od 16.00 do 18.00. Koná se v naší klubovně Tusarova 7 (suterén).


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přijď si vyrobit smaltovaný šperk nebo krabičku ve dnech 13. – 14. září 2017 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: