PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Letní tábor H...

ve dnech 14. – 28. července 2018

Letní tábor se koná v Hološinách u Čáslavi. Cena pro nečleny 3500 Kč. Program tábora se skládá ze společenských, sportovních výtvarných a technických činnosti. Je připraven tak, aby tam každý věku 8 – 15 let našel, co ho baví.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Letní tábor H... ve dnech 14. – 28. července 2018 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: